Omvandling fran ett registrerat partnerskap mot gift

Makarnas efternamn

Vid giftermal behaller makarna tryta respektive familjenam, forsavit do icke utfor nago ansokan om att forandra familjenamn. Nago akta half tillats evigt byta ut at saken dar andra makens familjenam. Det spelar ingen roll ifall maken age fatt sitt efternamn fran e forr gift. Nago make tillats likasa byta ut at ett dubbelt familjenam som befinner sig bildat fran det egna efternamnet och makens familjenamn. Det promenera att byta ut efternamn atskilliga ganger nedanfor aktenskapet. Man kan ansoka antingen for vigseln eller framti.

underhallsskyldighet emella makar mirakel aktenskapet

Mirakel aktenskapet ager var sam nagon itu makarna en forpliktels forut sitt eget samt saken da andra makens underhall. Arbetet i hemmet befinner sig likasa e taktik att sorja forut underhallet. Lagen forutsatter att bada makarna tar ansvar forut ekonomin samt sysslorna i hemmet. Makarna befinner si skyldiga att dumpa varandra do upplysningar sasom behovs for att familjens hushallning amna vet bedomas. Forsavit saken dar ena maken ick kan underhalla sig alldeles personligen, befinner sig saken da andra skyldig att bidra till makens personliga behov. Age makarna barn befinner si de skyldiga att gegga for barnets skotsel.

Forsavitt makarna lever atskilda, till exempel nedanfor betanketid for nago separatio, befinner si de ann skyldiga att tillfor varandras skotsel

Makarnas mede och skulder

Alltsammans saso makarna har, samt saso ej befinner si privat agodel, ar giftorattsgods. Giftorattsgods ar det vanligaste samt det sasom innefatt om inget ovrigt ager bestamts. Egendom kan bliv separat via bland annat aktenskapsforord, kriterium spann present sam forutsattning i testamente.

Varje samt nagon av makarna ansvarar pro forsvinna skulder. Nagon makes fordringsagare kan darfor icke begara att fa betalt ur den andra makens egendom, vare sig egendomen befinner si giftorattsgods eller partikular egendom. Forsavitt det blir utmatning stav skulder hos nagon akta half som permanent bor med med saken dar andra maken, utgar kronofogden a att varenda saken dar frigora egendomen som makarna gemensamt ager medel mo tillhor den skuldsatta maken. Kronofogden ager emeda riktig att utmata egendomen. Ha den andra maken egendomen maste han alternativt hon styrka det har for att icke egendomen skal tas tillsamman i utmatningen. Kvitton, kopebrev eller gavobrev befinner sig handlingar saso kan vara finemang att tillverka i sadana samband.

Aktenskapsskillnad

Om makarna befinner sig overens forsavit att separera kan de atnjuta aktenskapsskillnad (skilsmassa) tvart. Om en av de dar ager barn saso befinner sig nedanfor sexton ar och saso bor med tillsammans paret plikt de fasten ha betanketid gallande atminstone sex manader fore aktenskapsskillnaden. Aven om makarna ick age nagot barnunge, ager de ratt att lite betanketid om de drift det.

Registrerat samarbete

Partnerskapslagen age upphort att avse intill utgangen av . Det medfo att det ick befinner si genomforbar att ljuda uppfatta en nytt samarbete. En allaredan registrerat samarbete fortsatter dock att besta en partnerskap mo dess partnerskapet upploses alternativt omvandlas at e gifte (kika nedom forsavit mojligheten att e registrerat samarbet galler sasom e giftermal).

E samarbete saso registrerats i enlighet med partnerskapslagen skal avlopa sasom e aktenskap forsavit partnerna gemensamt anmaler till Skatteverket att dom onskar det. Partnerskapet innefatta som ett gift a sam tillsammans den dag nagon dyli anmalan kommit in at Skatteverket. kissbrides.com hoppa Г¶ver till dessa killar Paret kan utse att i stallet pro ett anmalan vigas i enlighet me 4 kap. aktenskapsbalken. Det skall ej goras en hindersprovning for nagon vigsel i enlighet med denna sarskilda reda. Partnerskapet innefatta som en gift av tidpunkten stav vigseln.

Sam B

  • Fortgaende bor sallskap. Stadigvarande medfo att det ska existera fraga forsavit nagon ick alltfor kort anknytning.
  • Bor tillsammans i en parforhallande, det vill saga e affar dar ett sexuellt samliv normalt ingar.
  • Ager e gemensamt hem, vilket medfo att man delar pa sysslor samt utgifter.

Sambolagen

Lagen innefatta blott sadana samboforhallanden darborta ingen bruten samborna befinner sig aktenskaplig alternativ registrerad kompanjon. Sambor saso vill anordna avta ekonomiska forhallanden alldeles delad, kan bestamma att sambolagens bodelningsregler icke skal galla i deras samboforhallande.

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *